Gedempte Dender krijgt (tijdelijk) nieuwe invulling

Door Marius Meremans op 13 januari 2019, over deze onderwerpen: Regionaal Werk

Na jaren klachten over stofhinder en lelijk uitzicht is de kogel door de kerk. Het Dendermondse stadsbestuur zal zorgen voor een nieuwe invulling van de Gedempte Dender aan de kant van de Noordlaan. Alle Dendermondenaren mogen meedenken over de herbestemming. Het gaat wel om een tijdelijke inrichting, want het blijft de bedoeling dat de site op langere termijn weer opengelegd wordt als Dender in de binnenstad.

Het is nog maar van oktober geleden dat Dendermondenaren nog maar eens aan de klaagmuur stonden over de toestand van de parking Gedempte Dender. Buurtbewoners uit de Kasteelstraat en Papiermolenstraat doopten hun straten om tot 'stofstraat' als symbool voor hun ongerustheid over het vele stof dat vrijkomt op de Gedempte Dender. De voorbije jaren vonden ook al regelmatig acties en petities plaats tegen de slechte staat waarin het parkeerterrein, bezaaid met putten en plassen bij slecht weer, erbij ligt. 

Omdat De Vlaamse Waterweg de Gedempte Dender weer wil openen in het kader van het project De Dender Loopt, was het Dendermondse stadsbestuur in het verleden niet geneigd om te investeren in het terrein. Recent kreeg het eerste deel van de parking, aan de kant van de Bogaerdbrug, toch wat extra groen en asfaltverharding. Het andere deel, aan de kant van de Noordlaan, bleef er echter even slecht bijliggen. Maar ook daar komt nu dan toch verandering in.

Tijdelijke nieuwe invulling 

"Er is altijd gezegd dat de Gedempte Dender pas weer zou open gelegd zou worden als de stad over voldoende alternatieve parkeerplaatsen beschikte", zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). "Dat is ondertussen het geval, met de aankoop van 170 parkeerplaatsen aan het complex Mechelse Poort dicht bij de winkelkern. De Vlaamse Waterweg liet ons echter weten dat een heropening van de Dender zeker niet voor de komende legislatuur zal zijn, omdat er andere dure prioriteiten tegen overstromingsgevaren in andere gemeenten aan de Dender zijn. Omdat de Gedempte Dender toch een belangrijke entree is voor ons stadscentrum, willen we wel degelijk iets doen aan de slechte staat." 

Participatieproject

De Gedempte Dender krijgt een tijdelijke nieuwe invulling. Vast staat al dat het perceel aan de Noordlaan in de toekomst geen dienst meer zal doen als parking.

"Dat is ook niet nodig, het terrein is vandaag de dag onderbenut. Meestal staat het gewoon leeg en laat het een desolate en grijze indruk. Alleen bij evenementen in de stad en op maandag met de wekelijkse marktdag is het terrein bezet. De site kan dus perfect een totaal andere invulling krijgen", zegt schepen voor Stadsontwikkeling Marius Meremans (N-VA).

De stad start een groot participatietraject op om alle inwoners van Dendermonde de kans te geven om mee na te denken en suggesties te doen over de nieuwe inrichting van de site. Een gespecialiseerd bureau zal dat begeleiden. Dat zal maximum 25.000 euro kosten. "We willen een kwalitatieve invulling die een meerwaarde biedt voor de omgeving", zegt Meremans. "We willen er snel werk van maken. Het participatietraject moet doorlopen zijn tegen midden 2019. Dan worden de nodige budgetten vrijgemaakt voor de uitvoering van het plan. We zullen de voorstellen ook beoordelen op basis van de snelheid waarmee ze uit te voeren zijn." 

Midden februari wordt het gespecialiseerd bureau aangesteld. "De parking op de Gedempte Dender zal zeker pas gesloten worden als de parking aan de Mechelse Poort volledig geopend is", benadrukt Dierick. "Door het deel op de Gedempte Dender aan de Bogaerdbrug te behouden als parking, blijft ook daar plaats voor een tachtigtal wagens."

Bron: Hln

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is