Het Dendermondse stadsbestuur besliste het voorbije jaar om de Gedempte Dender, die nu dienst doet als parking, een nieuwe bestemming te geven. De site ligt er al lang troosteloos bij en inspanningen voor een opknapbeurt werden er niet geleverd, omdat het de bedoeling is om de Dender op deze plaats toch weer open te leggen. Omdat die ingreep nu toch niet voor de eerstkomende jaren zou zijn, wil de stad deze plaats een beter uitzicht geven. Inwoners mochten daar zelf voorstellen voor indienen. Uiteindelijk is een ontwerp klaar dat van het deel van de Gedempte Dender aan de kant van de Noordlaan een groene ontmoetingsplek maakt. Onder andere een pleintje met petanqueterrein en bankjes, een beschut terras, een lig- en speelweide, natuurlijke speelelementen zoals een speelboom en -heuvel, plantbakbosjes en een insectenhotel zijn voorzien.

Omdat het terrein een geheel nieuwe invulling krijgt, wou de stad er ook een andere naam aangeven. "Ook hiervoor mochten inwoners suggesties indienen", zegt schepen Leen Dierick (CD&V). "Er kwamen een vijftiental verschillende voorstellen binnen. Daaruit koos het schepencollege uiteindelijk voor 'De Groene Dender'. De naam dekt de volledige lading. De site krijgt immers een groen karakter en als de Dender op termijn toch wordt opgelegd zullen ook de randen langs het water een groene invulling krijgen, en dus blijft de naam ook dan overeind." 

De naamsuggestie komt van Gracy Van Swalm. Zij opende in Dendermonde-centrum, vlakbij de Gedempte Dender, net een eigen zaak voor douches op maat, Aquazone. "We wonen nu nog in Zele, maar willen naar Dendermonde verhuizen", zegt ze. "Ik ben ook van deze stad afkomstig en wil me graag zo snel mogelijk weer inburgeren. Ik vind dit project voor de Gedempte Dender zo fantastisch, dat ik mee wilde participeren."

De heraanleg van het terrein moet zo snel mogelijk starten. Momenteel is een architect Kristof Cauchie volop bezig met het dossier om een vergunningsaanvraag te kunnen indienen. Het budget voor de realisatie is alvast verhoogd, van de oorspronkelijk voorziene 50.000 euro naar liefst 200.000 euro. "Een bewuste investering, waar we zeer zeker het nut van inzien", zegt schepen Marius Meremans (N-VA). "Nog dit jaar of begin volgend jaar moeten al werken starten. In eerste fase zal dat om grondwerken gaan. Voor de uitwerking van houten elementen, zoals een lange tafel van liefst 15 meter, werken we samen met leerlingen houtbewerking van het Oscar Romerocollege. We hebben de ambitie om deze huidige grijze vlakte te laten verdwijnen en omgetoverd te zien tot mooi park tegen de Ros Beiaardommegang volgend jaar, in mei 2020."

Onderwerpen