Plaats

Aandeel cultuur 2014-2019 

Aandeel cultuur 2020-2025 Wijziging tov vorige legislatuur

District Borgerhout

11,55%

0,46%

-11,08%

Middelkerke

9,79%

13,99%

+4,20%

Tongeren

3,64%

13,19%

+9,55%

Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur. Klik her voor alle cijfers!

Sinds de afschaffing van de zogenaamde sectorale stromen is het voor steden en gemeenten niet langer verplicht om een bepaald geoormerkt bedrag te besteden aan lokaal cultuurbeleid. De culturele sector vreesde daarom besparingen in het lokale cultuurbeleid. Niets is minder waar, gemeenten blijven investeren in cultuurbeleid. De één al meer dan de ander.

Meremans kijkt hiervoor vooral naar het aandeel ‘cultuur’ dat de lokale besturen voorzien in hun totale meerjarenbegroting. “Wanneer je zou kijken naar de absolute cijfers komen uiteraard de grote steden naar voor zoals Antwerpen die het grootste cultuurbudget hebben. Daarnaast is door de stijging van het gemeentefonds een absolute stijging van het cultuurbudget ook een slechte graadmeter. Het is makkelijk om meer budget te voorzien als er meer budget voorhanden is. Enkel het percentage ten opzichte van het totale budget is een correcte graadmeter,” aldus de cultuurexpert van N-VA.

 

De opvallendste cijfers

Middelkerke voorziet 13,99% van haar totale budget voor cultuur. Daarmee is de kustgemeente zij de beste leerlingen in Vlaanderen. De slechtste leerling vormt het district Borgerhout, zij voorzien slecht 0,46% van haar totale budget voor cultuur. Het gemiddelde aandeel voorzien voor cultuur bedraagt 5,82%.

Borgerhout is ook de grootste daler. Het aandeel dat besteed wordt aan cultuur daalt in het district met 11,08%. Daar tegenover staat Tongeren dat met 9,55% de grootste stijging doorvoert in het aandeel voorzien voor cultuur.

Marius Meremans: “Hopelijk bekijkt een bepaald segment van de kunstenaars deze cijfers ook. Borgerhout, waar links samen met PVDA bestuurt is dé slechtste leerling van Vlaanderen. Ik zou mijn geld niet wegschenken aan PVDA, hopend op een beter cultuurbeleid.”

Daarmee verwijst Meremans naar Walter Swennen die zijn 10.000 euro prijzengeld op de Ultima’s wegschonk aan PVDA.

Hoopvol voor het cultuurlandschap

Meremans ziet in deze cijfers hoop voor de toekomst van het lokale cultuurbeleid: “Gemiddeld stijgt het aandeel cultuur in de lokale begrotingen lichtjes met 0,85%. Daarmee is duidelijk dat lokale besturen belang blijven hechten aan een goed lokaal cultuurbeleid. Hopelijk zorgt dit ook voor rust in de sector.”

Onderwerpen