Gemeenten zijn verplicht cultureel adviesorgaan in te richten

Door Marius Meremans op 14 maart 2019, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Cultuur
Masker

Heel wat gemeenten zitten met de handen in het haar: is een gemeentelijke cultuurraad nog verplicht of niet? Als antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marius Meremans schept minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) duidelijkheid: culturele organisaties dienen inspraak te krijgen via een adviesorgaan, maar de gemeenten hebben veel ruimte over de concrete invulling. “Prima”, vindt Marius Meremans: “Het betrekken van culturele organisaties wordt zo gegarandeerd, maar de gemeenten hebben de autonomie om in te vullen hoe ze dat doen.”

Tegenstrijdige adviezen

Afgelopen jaren is er heel wat veranderd aan de regelgeving met betrekking tot lokaal cultuurbeleid. De verwarring bij vele lokale besturen leidde ook tot tegenstrijdige adviezen van cultuurorganisaties en van de VVSG. Marius Meremans kaartte dit dan ook aan in het Vlaams Parlement. Er kwam duidelijkheid, want Minister Gatz schetste dat een adviesraad voor culturele aangelegenheid verplicht is, maar dit hoeft niet noodzakelijk via een cultuurraad. Gemeenten kunnen dus zelf invullen hoe ze die inspraak organiseren.

Cultuurpactwetgeving blijft

De cultuurpactwetgeving blijft echter van kracht, waardoor de aanwezigheid van verschillende ideologische en filosofische stromingen gegarandeerd blijft. Marius Meremans: “Het is een goede zaak dat er nu duidelijkheid is.  Het is aan de gemeenten om een modern en breed gedragen inspraakorgaan voor cultuurbeleid te verzoenen met de gegarandeerde aanwezigheid van de diverse ideologische en filosofische stromingen. Dat zal een uitdaging zijn voor de vele schepenen van cultuur.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is