Gesubsidieerde socio-culturele bewegingen grondig screenen

Door Marius Meremans op 23 november 2017, over deze onderwerpen: Cultuur
lezing

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) kondigt een onderzoek aan naar de vzw VOEM. Die organisatie organiseerde de lezingenreeks met de fundamentalistische moslimprediker Ali Houri. Vlaams Parlementslid Marius Meremans is blij, maar roept de minister op om meer toezicht te houden op de gesubsidieerde bewegingen: “Elke organisatie dient zich te houden aan het decreet en moet dus het EVRM, en alle rechten en vrijheden, ten volle onderschrijven. De feiten bij VOEM bewijzen dat een grondig onderzoek nodig is.”

Het socio-culturele middenveld is een troef voor Vlaanderen. De Vlaamse gemeenschap geeft ook toelages, omdat Vlaanderen gelooft in het gemeenschapsvormende en emanciperende karakter van die verenigingen.

Verantwoordelijkheid tegenover gemeenschap

Eerder uitte Vlaams Parlementslid Marius Meremans al zijn twijfels bij de polarisering van specifieke sociaal-culturele bewegingen zoals Kif Kif. “Ik stel de vrijheid van organisatie of van meningsuiting niet in vraag. Maar deze organisaties krijgen toelages en dat zorgt ook voor een verantwoordelijkheid ten aanzien van de gemeenschap. Het lijkt me evident dat je dan de decretale regels, zoals gestemd in het parlement, onderschrijft. Inclusief het onderschrijven van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het belangrijk om duidelijke grenzen te stellen aan wat kan en niet kan”, zegt Meremans.

Strengere subsidieregels

Verenigingen die bruggen bouwen, zijn bijzonder belangrijk in de etnisch-culturele sector. Het kan niet zijn dat omwille van enkele rotte appels de belangrijke werking van deze organisaties in een slecht daglicht komt te staan. Pak dus die rotte appels aan. Bij de volgende subsidieronde gelden er alvast strengere regels voor het subsidiëren van socio-culturele organisaties. Organisaties moeten onze waarden, fundamentele rechten en vrijheden uitdrukkelijk onderschrijven. “Organisaties die activiteiten organiseren of publicaties naar buiten brengen die niet stroken met die waarden komen niet in aanmerking voor subsidiëring”, besluit Marius Meremans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is