Het socio-culturele middenveld is een troef voor Vlaanderen. De Vlaamse gemeenschap geeft ook toelages, omdat Vlaanderen gelooft in het gemeenschapsvormende en emanciperende karakter van die verenigingen.

Verantwoordelijkheid tegenover gemeenschap

Eerder uitte Vlaams Parlementslid Marius Meremans al zijn twijfels bij de polarisering van specifieke sociaal-culturele bewegingen zoals Kif Kif. “Ik stel de vrijheid van organisatie of van meningsuiting niet in vraag. Maar deze organisaties krijgen toelages en dat zorgt ook voor een verantwoordelijkheid ten aanzien van de gemeenschap. Het lijkt me evident dat je dan de decretale regels, zoals gestemd in het parlement, onderschrijft. Inclusief het onderschrijven van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het belangrijk om duidelijke grenzen te stellen aan wat kan en niet kan”, zegt Meremans.

Strengere subsidieregels

Verenigingen die bruggen bouwen, zijn bijzonder belangrijk in de etnisch-culturele sector. Het kan niet zijn dat omwille van enkele rotte appels de belangrijke werking van deze organisaties in een slecht daglicht komt te staan. Pak dus die rotte appels aan. Bij de volgende subsidieronde gelden er alvast strengere regels voor het subsidiëren van socio-culturele organisaties. Organisaties moeten onze waarden, fundamentele rechten en vrijheden uitdrukkelijk onderschrijven. “Organisaties die activiteiten organiseren of publicaties naar buiten brengen die niet stroken met die waarden komen niet in aanmerking voor subsidiëring”, besluit Marius Meremans.