Het amateurkunstendecreet in een nieuw jasje

Door Marius Meremans op 28 oktober 2021, over deze onderwerpen: Cultuur, Kunst
Marius Meremans

Het Amateurkunstendecreet bestaat vandaag al 21 jaar. Maar een opfrissing ervan is aan de orde volgens Vlaams Volksvertegenwoordiger Marius Meremans. “Uit een recent onderzoek van belangenbehartiger voor de amateurkunsten ‘De Federatie’ blijkt dat maar liefst 44 procent van de bevolking bezig is met amateurkunsten. Dit toont eens te meer het belang van de sector aan. Het is dan ook belangrijk dat het decreet deze sector op de juiste manier ondersteunt en dat het aangepast is aan de uitdagingen die we vandaag de dag kennen.”

Aan het amateurkunstendecreet werd in de loop der jaren al enkele keren gesleuteld: het maakte professionalisering van de ondersteuning mogelijk en sinds 2020 ook de aanleg van financiële reserves. Niettemin dringt een grondige vernieuwing van het decreet zich op en daar maken N-VA- parlementsleden Marius Meremans, Cathy Coudyser, Freya Perdaens, Wilfried Vandaele, Manuela Van Werde en Kathleen Krekels nu werk van met een voorbereidende conceptnota. Bij de opmaak van deze nota is in gesprek gegaan met de negen verschillende koepels voor amateurkunsten.

Essentie blijft behouden

“In de eerste plaats kwam naar voor dat de essentie van het decreet behouden moet blijven”, stelt Meremans als hoofdindiener van de nota. “Het decreet biedt autonomie en flexibiliteit en dat is voor de amateurkunsten een belangrijke verworvenheid. Het nieuwe amateurkunstendecreet moet ook over het muurtje durven kijken. Binnen de bredere culturele sector bieden media, erfgoed en jeugdwerking interessante mogelijkheden, maar ook onderwijs, zorg en welzijn of zelfs het bedrijfsleven kunnen interessante partners zijn. Tot slot is de ondersteuning van de amateurkunstensector een belangrijk element. De provinciale middelen zijn weggevallen en een lokaal bestuur heeft vaak te smalle schouders om de lasten alleen te dragen. Daarom geloven we sterk in de mogelijkheden van samenwerkingen tussen gemeentes. Vlaanderen kan daarbij een begeleidende rol opnemen.”

De conceptnota wordt in de commissie cultuur van het Vlaams Parlement toegelicht en kan zo dienen als aanzet voor het ontwerp van decreet dat minister van cultuur Jan Jambon zal opstellen.

 

De integrale nota kan u hier lezen: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/parlementaire....

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is