Nu kan elke burger een laadpaal aanvragen via het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Dan wordt gekeken waar die in de buurt kan geplaatst worden ('paal volgt wagen'). Bij druk gebruik kunnen er extra palen bijgeplaatst worden ('paal volgt paal').

Dendermonde wil op korte termijn ook op eigen publiek domein nagaan hoeveel extra laadpalen we kunnen realiseren (pleinen, sporthallen, eigen parkings...).

Verder willen we in samenwerking met DDS overleggen met private partners, bijvoorbeeld een grootwarenhuis, bedrijven met ruime parking,… om ook daar semi-publieke laadinfrastructuur te voorzien. Deze zijn dan minimaal 10u per dag beschikbaar. 

Ook willen we na de zomer een kader bepalen voor laadpalen bij grotere ruimtelijke projecten in de nabije toekomst. 

Maar ook een bemerking: elektrische wagens zijn duur en voor veel mensen is dergelijke aankoop helemaal niet evident. 

Vandaar dat we als stad ook meer willen inzetten op elektrische deelauto's - autogebruik zal blijven, autobezit zal duurder worden en daar willen we onze burgers ondersteunen via meer alternatieve systemen. 

Het leggen van laadkabels of kabelgoten over het voetpad kan niet in Dendermonde, omdat daardoor openbare parkeerplaatsen de facto geprivatiseerd worden. Dit kan voor problemen zorgen bij passage door voetgangers, fietsers of senioren met een rollator bijvoorbeeld. Er lopen in een aantal steden hierover experimenten met een aantal systemen en we wachten ook deze evaluatie af.

Onderwerpen