Hoe ziet de definitieve situatie er precies uit?

Hullekenstraat, Bareelstraat, Pastoor Claeysstraat en Spoorwegstraat worden eenrichtingsstraten. De rijrichting verloopt in dezelfde volgorde (tegenwijzerzin). Verkeer uit de Buisstraat moet voorrang verlenen aan verkeer uit de Pastoor Claeysstraat én aan fietsers die uit de tegengestelde richting kunnen komen uit de Spoorwegstraat.

In de Pastoor Claeysstraat en Spoorwegstraat wordt het halfmaandelijks beurtelings parkeren afgeschaft. In deze straten en ook in de Bareelstraat en Hullekenstraat wordt het parkeren herschikt om enerzijds een maximale parkeercapaciteit te verkrijgen, anderzijds om asverschuivingen te verkrijgen die ervoor zorgen dat de snelheidslimiet van 30km/u beter gerespecteerd wordt.

Waarom wordt dit ingevoerd?

Sint-Gillis is de meest verstedelijkte deelgemeente van Dendermonde met heel wat opportuniteiten voor een betere verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.

Eenrichtingsverkeer in de Hullekenstraat, Bareelstraat, Pastoor Claeysstraat en Spoorwegstraat heeft veel positieve effecten:

  • geen stilstand meer op overwegen
  • betere doorstroming
  • minder sluipverkeer, weren doorgaand verkeer
  • verhoging van de verkeersleefbaarheid en woonkwaliteit
  • meer ruimte voor fietsers
  • verkeersveiliger
  • veiligere schoolomgeving
  • hogere parkeercapaciteit
  • meer ruimte om de Baleunisstraat in- en uit te rijden.

Ook het parkeren wordt geoptimaliseerd. We maximaliseren de capaciteit van parkeerplaatsen op de rijweg en houden rekening met draaicirkels voor vrachtwagens en andere grote voertuigen. Op basis daarvan werd beslist welke kant van de rijweg wel of niet mag geparkeerd worden en tot waar een parkeerverbod, net voor of na een bocht, gaat.

Wat is het verschil met 2017?

Er zijn wel degelijk verschillen tegenover de (niet-ingevoerde) maatregelen in 2017 onder de vorige schepen van Mobiliteit. Zo blijft de Elsbosstraat nu tweerichting en vormen de straten in de nieuwe éénrichting nu géén voorrangsweg meer. De zijstraten kunnen daardoor in de huidige opstelling makkelijker inschuiven.

Communicatief en participatief is ook beter gewerkt dan in 2017. Er was een aanleiding (plaatsing kranen voor werven) en we hebben deze maatregelen apart voorgelegd aan de bevolking.

Het grootste verschil blijft het feit dat dit dossier, in tegenstelling tot 2017, niet geleid heeft tot polarisatie en verdeeldheid in Sint-Gillis. “Zelf heb ik als schepen eigenlijk alleen maar constructieve feedback gekregen”, zegt schepen van Mobiliteit, Marius Meremans. “Ook tegenstanders waren steeds hoffelijk en argumenteerden of kwamen met alternatieven.

Hoe kwamen we dan tot dit besluit?

We organiseerden een bewonersbevraging. De peiling liep van 11 januari t.e.m. 19 februari op www.denkmee.dendermonde.be waarbij 1.229 deelnemers hun mening gaven. Onder hen 969 Dendermondenaren.  De bevolkingsbevraging toont aan dat er een breed draagvlak is voor het behoud van de maatregel (63% van de inzendingen waren voorstander). Alleen straten die in beperkte mate bijkomend belast worden en straten die niet op de éénrichtingsstraten wonen maar onvermijdelijk via deze naar hun straat moeten rijden, spreken zich negatief uit.

Het resultaat van deze peiling vormde een onderdeel van de afweging om tot de besluitvorming te komen, naast de adviezen van belanghebbende instanties zoals de hulpdiensten en andere. 

Zelf heb ik erg veel tijd gestoken in gesprekken met bewoners”, zegt Meremans. “Ik heb de straten doorkruist te voet, te fiets en met auto op diverse tijdsstippen. Ook een aantal buurtcafés bezocht om te luisteren. Het was daarnaast belangrijk om goed te overleggen met raadsleden uit Sint-Gillis omdat zij ook vaak een klankbord vormen voor bewoners. Plotse maatregelen invoeren zoals vorige keer zonder concrete aanleiding is gedoemd te mislukken. Je moet steeds blijven uitleggen waarom je dat doet, de bevolking begrijpt dat ook.


We danken alle bewoners die deelnamen aan de bevraging. We zijn ervan overtuigd dat deze maatregelen opnieuw een stap in de goede richting zijn voor een verkeersveiliger Dendermonde.

Onderwerpen