Marius Meremans: “Meer senioren op het televisiescherm”

Door Marius Meremans op 21 april 2023
Marius Meremans

Uit het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst blijkt dat er te weinig senioren op het scherm komen. Specifiek in spelprogramma’s zouden zij weinig aan bod komen. Ook de jaarlijkse diversiteitsmonitor van de VRT lijkt die groep te zijn vergeten. “We mogen deze groep niet uit het oog verliezen”, zegt Vlaams Parlementslid Marius Meremans. “We willen graag dat mensen langer aan de slag blijven, maar dan moeten we er ook voor zorgen dat deze mensen op de juiste wijze gerepresenteerd worden op het scherm.”

Volgens seniorenknooppunt Vief verschijnt slechts 3,1 procent van mensen ouder dan 65 in de Vlaamse kranten, terwijl zij wel 23 procent van onze maatschappij vertegenwoordigen. Wanneer ze dan al aan bod komen, is het bovendien vaak negatief: als hulpbehoevend, inactief en als een kostenpost voor onze maatschappij. Ook dat klopt niet: zonder onze senioren of gepensioneerden zouden heel wat verenigingen zonder vrijwilligers vallen, heel wat ouders in problemen komen voor de opvang van hun kinderen en heel wat levenservaring en -wijsheid verdwijnen. “We moeten ervoor zorgen dat deze mensen op een correcte manier gerepresenteerd worden in onze media”, stelde Meremans tijdens de Commissie Media in het Vlaams Parlement. “Hun waarde voor onze maatschappij valt niet te onderschatten, dus moeten we dit ook op deze manier weergeven.”

Ouderen niet uit het oog verliezen

Als we voor VRT naar de beheersovereenkomst kijken, valt op dat er wel onderscheid wordt gemaakt in leeftijdsgroepen wat betreft publieksbereik, maar niet wat betreft diversiteit op het scherm. “We begrijpen de focus op verjonging en de actieve beroepsbevolking bij onze omroepen, maar moeten wel oppassen dat we andere leeftijdsgroepen niet uit het oog verliezen. Of misschien nog erger: misrepresentatie van oudere leeftijdsgroepen”, besluit Meremans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is