Volgens seniorenknooppunt Vief verschijnt slechts 3,1 procent van mensen ouder dan 65 in de Vlaamse kranten, terwijl zij wel 23 procent van onze maatschappij vertegenwoordigen. Wanneer ze dan al aan bod komen, is het bovendien vaak negatief: als hulpbehoevend, inactief en als een kostenpost voor onze maatschappij. Ook dat klopt niet: zonder onze senioren of gepensioneerden zouden heel wat verenigingen zonder vrijwilligers vallen, heel wat ouders in problemen komen voor de opvang van hun kinderen en heel wat levenservaring en -wijsheid verdwijnen. “We moeten ervoor zorgen dat deze mensen op een correcte manier gerepresenteerd worden in onze media”, stelde Meremans tijdens de Commissie Media in het Vlaams Parlement. “Hun waarde voor onze maatschappij valt niet te onderschatten, dus moeten we dit ook op deze manier weergeven.”

Ouderen niet uit het oog verliezen

Als we voor VRT naar de beheersovereenkomst kijken, valt op dat er wel onderscheid wordt gemaakt in leeftijdsgroepen wat betreft publieksbereik, maar niet wat betreft diversiteit op het scherm. “We begrijpen de focus op verjonging en de actieve beroepsbevolking bij onze omroepen, maar moeten wel oppassen dat we andere leeftijdsgroepen niet uit het oog verliezen. Of misschien nog erger: misrepresentatie van oudere leeftijdsgroepen”, besluit Meremans.

Onderwerpen