Meldpunt 1712: Zonder goede registratie kan beleid niet gepast reageren

Door Marius Meremans, Miranda Van Eetvelde op 19 april 2017, over deze onderwerpen: Welzijn, Jeugd, Cultuur

De hulplijn 1712, het nummer dat je belt bij vragen over geweld, kreeg vorig jaar 2,35 procent minder oproepen te verwerken dan in 2015. Bij die oproepen waren wel bijna 6 procent meer personen betrokken. “De registratie en rapportage door het meldpunt stellen ons echter niet in staat om een goed zicht te krijgen op het misbruik in de culturele sector en in het georganiseerde jeugdwerk”, betreuren Marius Meremans en Miranda Van Eetvelde. “Daarover is momenteel nochtans veel bezorgdheid. De bevoegde ministers van Welzijn en van Cultuur en Jeugd moeten daarvoor actie ondernemen”, vinden beide Vlaams Parlementsleden.

Voor juli 2016 registreerde het meldpunt 1712 enkel uit welke sector de beller afkomstig was. “In welke sector het gesignaleerde geweld of misbruik precies plaatsvond, kon je daaruit helaas niet afleiden”, aldus Van Eetvelde. Sindsdien is het registratiesysteem aangepast en wordt ook de context van het geweld zelf geregistreerd. Die registratie beperkt zich evenwel tot algemene sectoren en is niet van toepassing op deelsectoren van het jeugdbeleid (jeugdhuiswerking, landelijk jeugdwerk, cultuureducatieve verenigingen, …), noch van het cultuurbeleid (amateurkunsten, sociaal-cultureel werk, kunsten, erfgoed, …).

Ook deelsectoren registreren

“Er is een betere registratie nodig om seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de jeugd- en cultuursector beter in kaart te brengen, ook voor specifieke deelsectoren”, stelt Van Eetvelde. “Zo kunnen de bevoegde beleidsmakers ook ten gronde reageren.” Meremans vult aan: “De Vlaamse minister van Cultuur stelt dat er geen signalen zijn dat grensoverschrijdend gedrag binnen de cultuursector extra aandacht vraagt. Dat is net omdat er geen goede registratie bestaat. Maar zonder goede, kwaliteitsvolle registratie zullen die signalen er ook nooit komen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is