Voor juli 2016 registreerde het meldpunt 1712 enkel uit welke sector de beller afkomstig was. “In welke sector het gesignaleerde geweld of misbruik precies plaatsvond, kon je daaruit helaas niet afleiden”, aldus Van Eetvelde. Sindsdien is het registratiesysteem aangepast en wordt ook de context van het geweld zelf geregistreerd. Die registratie beperkt zich evenwel tot algemene sectoren en is niet van toepassing op deelsectoren van het jeugdbeleid (jeugdhuiswerking, landelijk jeugdwerk, cultuureducatieve verenigingen, …), noch van het cultuurbeleid (amateurkunsten, sociaal-cultureel werk, kunsten, erfgoed, …).

Ook deelsectoren registreren

“Er is een betere registratie nodig om seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de jeugd- en cultuursector beter in kaart te brengen, ook voor specifieke deelsectoren”, stelt Van Eetvelde. “Zo kunnen de bevoegde beleidsmakers ook ten gronde reageren.” Meremans vult aan: “De Vlaamse minister van Cultuur stelt dat er geen signalen zijn dat grensoverschrijdend gedrag binnen de cultuursector extra aandacht vraagt. Dat is net omdat er geen goede registratie bestaat. Maar zonder goede, kwaliteitsvolle registratie zullen die signalen er ook nooit komen.”