Onderwijsminister Ben Weyts investeert deze regeerperiode in totaal 3 miljard euro in scholenbouwprojecten. Dat is nog eens 500 miljoen euro méér dan in de vorige regeerperiode. Al deze financiële steun kunnen schoolbesturen goed gebruiken voor bouw- of verbouwingswerken. Deze investeringsgolf komt ook Dendermonde ten goede.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert zo via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) € 68.335 in Vrije Lagere School Óscar Romerocollege in Dendermonde. Concreet gaat het om de restauratie van het dak en de gevels van de kloosterkapel.

Vlaams Parlementslid Marius Meremans (N-VA) is zeer opgetogen met deze investering. “Deze legislatuur werd nog nooit zoveel geïnvesteerd in Onderwijs. Dat de minister hier ook steevast Dendermonde meeneemt is belangrijk. Dendermonde is een echte scholenstad.”

Onderwerpen