Nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenwerk goedgekeurd in commissie

Door Marius Meremans op 9 februari 2023, over deze onderwerpen: Cultuur, Vlaams Parlement

Op donderdag 9 februari 2023 keurde de commissie Cultuur, Jeugd, Sport & Media in het Vlaams parlement het nieuwe decreet voor sociaal-cultureel volwassenwerk goed. “Met dit ontwerp van decreet voeren we het regeerakkoord uit dat stelt dat gesubsidieerde organisaties moeten bijdragen aan de emancipatie van mensen en groepen en aan de versterking van een democratische, inclusieve, niet-gesegregeerde en duurzame samenleving”, stelt Marius Meremans (N-VA), Vlaams volksvertegenwoordiger en ondervoorzitter van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Het decreet zal binnenkort in de plenaire vergadering van het Parlement worden behandeld. Als alles goed gaat treedt het in werking vanaf april 2024.

Het voorliggende ontwerp van decreet heeft al heel wat watertjes doorzwommen. Nadat het als voorstel van decreet werd ingediend, werd het door de linkse oppositie via de ideologische alarmbelprocedure uit het Vlaams Parlement geheven. De Kamer en Senaat verklaarden zich onbevoegd waarna het decreet zoals verwacht terug richting het Vlaamse niveau kwam.

Met dit decreet zorgen we ervoor dat organisaties die zich louter terugplooien op hun eigen etnisch-culturele achtergrond niet langer gesubsidieerd kunnen worden”, stelt Meremans. “Verder wordt er onder andere een planlastvermindering doorgevoerd die ervoor zorgt dat organisaties minder zware evaluatieprocedures moeten doormaken waardoor ze meer tijd hebben om te focussen op het échte werk.”

Het decreet werd goedgekeurd in de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media om vervolgens in de plenaire te behandelen en finaal te stemmen. Het decreet zal vervolgens in werking treden op 1 april 2024. De eerste subsidies in het kader van het nieuwe decreet zullen worden toegekend vanaf 1 januari 2026. Het spreekt natuurlijk voor zich dat na afloop van het traject voor de nieuwe beleidsperiode er moet gekeken worden naar wat er beter kan en zal het nieuwe decreet dus geëvalueerd worden. Doordat heel wat zaken via uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse Regering worden geregeld, kunnen kleine aanpassingen makkelijk doorgevoerd worden en is er dus een grotere kans op decretale rust. Daarmee komt een antwoord op een verzuchting van de sector.

Dit decreet spreekt geen wantrouwen uit, maar een diep geloof in de mogelijkheden van een inclusief Vlaanderen, gestoeld op normen en waarden die we allen delen”, besluit Meremans.

De tekst van het decreet kan u hier terugvinden: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/parlementaire...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is