Het voorliggende ontwerp van decreet heeft al heel wat watertjes doorzwommen. Nadat het als voorstel van decreet werd ingediend, werd het door de linkse oppositie via de ideologische alarmbelprocedure uit het Vlaams Parlement geheven. De Kamer en Senaat verklaarden zich onbevoegd waarna het decreet terug richting het Vlaamse niveau kwam.

Niet terugplooien op eigen etnisch-culturele achtergrond

Met dit decreet zorgen we ervoor dat organisaties die zich louter terugplooien op hun eigen etnisch-culturele achtergrond niet meer gesubsidieerd kunnen worden”, stelt Marius Meremans. “Verder wordt er onder andere een planlastvermindering doorgevoerd die ervoor zorgt dat organisaties minder zware evaluatieprocedures moeten doormaken waardoor ze meer tijd hebben om te focussen op het échte werk.

Aanpassingen makkelijk door te voeren

Het spreekt natuurlijk voor zich dat na afloop van het traject voor de nieuwe beleidsperiode er moet gekeken worden naar wat er beter kan en zal het nieuwe decreet dus geëvalueerd worden. Doordat heel wat zaken via uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse Regering worden geregeld, kunnen kleine aanpassingen makkelijk doorgevoerd worden en is er dus een grotere kans op decretale rust. Toch ook een verzuchting van de sector.

Inclusief Vlaanderen

Dit decreet spreekt geen wantrouwen uit, maar een diep geloof in de mogelijkheden van een inclusief Vlaanderen, gestoeld op normen en waarden die we allen delen”, besluit Marius Meremans.

Onderwerpen