Op dit moment moeten fietsers die komende van de Fabriekstraat richting het veer naar Kastel moeten, door het smalle stuk van de Sint-Ursmarusstraat om hun bestemming te bereiken. Het gaat hier om een verbinding binnen het Bovenlokaal Fietsroutenetwerk dat niet altijd veilig is voor de fietsers. We willen dit onveilig punt aanpakken en kijken hiervoor samen met de andere actoren naar een veiligere verbinding. Vanuit de Provincie ontvingen we enkele scenario’s die werden opgesteld samen met de Vlaamse Waterweg. Vanuit de Stad werd hier vervolgens een voorkeursscenario naar voren geschoven dat nu verder zal worden besproken en uitgewerkt.

In het voorkeursscenario worden de fietsers vanaf de Sint-Ursmarusstraat afgeleid over de scheepswerfsite om zo langs de Schelde hun tocht verder te zetten richting het veer naar Kastel. Op die manier wordt de erfgoedsite van de scheepswerven betrokken bij de fietsroute en kunnen de fietsers veilig aan de rand van het water fietsen zonder in conflict te komen met het gemotoriseerd verkeer in de Sint-Ursmarusstraat. Dit scenario zal nu met de betrokken stakeholders worden besproken.

Onderwerpen