Het was afgelopen zomer dat minister Jambon een nieuwe subsidielijn presenteerde. Het ging om een experimenteel reglement om de talentontwikkeling in de amateurkunstensector verder te ondersteunen. Na deze lancering werden er maar liefst 147 ontvankelijke dossiers ingediend. 87 daarvan werden goedgekeurd. De projecten die werden goedgekeurd kennen een mooie provinciale spreiding, wat wel opvalt is dat de veel projecten zich binnen de discipline ‘muziek’ bevinden. Samengeteld, mogen de goedgekeurde projecten op een bedrag van 440.179 euro rekenen.

In het experimenteel reglement werd in eerste instantie naar voor geschoven dat er één indienronde per jaar zou zijn, maar dat het nieuwe reglement ook nog verder zou geëvalueerd worden. Ik kijk dan ook alvast uit naar de evaluatie van dit reglement door de minister. De sector gaf reeds mee voorstander te zijn om extra rondes in te lassen, wat wel een interessante piste kan zijn. Het is dan wel nog een experimenteel reglement, het is wel alvast een mooie nieuwe subsidielijn voor de amateurkunstensector waarmee we hun belangrijke waarde in ons Vlaams cultureel landschap willen onderstrepen.

Onderwerpen