Nieuwe subsidies voor sociaal-cultureel werk

Door Marius Meremans op 25 september 2020, over deze onderwerpen: Cultuur, Vlaams Parlement

Op vrijdag 25 september 2020 maakte Vlaams minister van cultuur Jan Jambon de toekenning van structurele subsidies voor sociaal-culturele organisaties bekend.  In deze ronde werd een bedrag  van meer dan 70 miljoen euro voorzien, een verhoging tegenover de vorige ronde.

Opvallend is daarbij dat de seniorenorganisaties erop vooruitgaan.“Logisch, want de afgelopen maanden was de groep van senioren het meest kwetsbaar. Deze organisaties maken duidelijk het verschil in deze steeds groter wordende groep,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Marius Meremans.

Door een positieve visitatie en met een goed dossier realiseerden de Gezinsbond en Natuurpunt Vorming een sprong van respectievelijk circa 25 en 20 procent meer subsidies. “De activiteiten van de Gezinsbond en de waardering voor deze pleitbezorger van onze gezinnen, speelden een belangrijke rol,” zegt Meremans. “Natuurpunt Vorming had ook een goed dossier en is al jaren een gewaardeerde partner voor natuurbehoud en -beleving. Vele Vlamingen herontdekken tijdens de corona-crisis de fauna en flora in hun onmiddellijke omgeving. Naast bewustmaking is vorming hierrond belangrijk.”

Daarnaast gaat er extra aandacht naar 2 organisaties die instaan voor het bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur, namelijk het Davidsfonds en het Willemsfonds. Zij bekomen  respectievelijk een stijging van 5 en 10 procent ten opzichte van hun startenveloppe. “Het promoten van het Nederlands is om vele redenen erg belangrijk, vooral dan opdat iedereen naar behoren kan meedraaien in onze samenleving en zich hier thuis voelt. Voor nieuwkomers begint een goede integratie bij het begrijpen en het beheersen van onze taal. Het is dan ook een zeer goede zaak dat beide organisaties meer middelen krijgen,” stelt Meremans.

Van de 39 nieuwe organisaties, die een dossier indienden, werden er 18 positief onthaald en met een subsidie bedacht. Daaruit blijkt dat het sociaal-cultureel werk aantrekkelijk blijft en voluit leeft.

“Toch dienen nog bijsturingen te gebeuren in het decreet. Zoals voorzien in het regeerakkoord zal het decreet dan ook op een aantal punten worden bijgeschaafd,” besluit Meremans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is