Louter Vlaamse bevoegdheid

Fractieleider in de Senaat en Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe reageert opgelucht. “Sp.a, Groen en PVDA komen van een kale reis thuis. Zowel in de Kamer als in de Senaat oordeelde de meerderheid, in tegenstelling tot de linkse oppositie in het Vlaams Parlement, dat het decreet een louter Vlaamse bevoegdheid is en er van discriminatie geen sprake is.”

Vlaamse meerderheid had gelijk

Vlaams volksvertegenwoordiger Marius Meremans ziet het gelijk van de meerderheid in het Vlaams Parlement bewezen. “Maar we zijn intussen zoveel vertragingsmanoeuvres en weken verder. Het decreet trad idealiter in werking op 1 december 2019. Dan hadden organisaties nog voldoende tijd gekregen om het nieuwe decreet als leidraad te gebruiken bij de opmaak van hun beleidsplannen voor de indieningsdatum van 31 december 2019.” Die termijn – en de hoogdringendheid – is verstreken. Zij vallen terug op het huidige decreet.

Nu al positieve effecten

“Dat neemt niet weg dat er sowieso een nieuw initiatief met dezelfde krachtlijnen als het ingediende voorstel zal genomen worden. Meer zelfs, we willen van de gelegenheid gebruiken maken om – na de evaluatie van de huidige procedure –nog een aantal extra zaken bij te stellen aan het decreet.” Het is immers de eerste keer dat alles volgens het nieuwe decreet van 2017 verlopen is. Verscheidene etnisch-culturele organisaties hebben al laten weten dat ze de visie van het voorstel van decreet begrijpen en hun dossier en beleid hebben aangepast. “In die zin had het voorstel van decreet nu al positieve effecten op de werking van deze organisaties. We zetten de dialoog met hen uiteraard verder”, aldus Marius Meremans.

Kaart van de inclusieve samenleving

“We trekken duidelijk de kaart van de inclusieve samenleving én zullen werken aan een nieuw decreet om segregerende organisaties niet meer te ondersteunen, zoals het regeerakkoord voorziet en voorschrijft. Uitstel is immers geen afstel”, besluiten Meremans en Vanlouwe.

Onderwerpen