Openbaar onderzoek over nieuwe bestemmingen voor achterhaalde sites in Dendermonde

Door Marius Meremans op 7 december 2022, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening

De gemeenteraad van Dendermonde heeft op 6 december 2022 het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP Achterhaalde bestemmingen voorlopig vastgesteld. Het lokaal bestuur organiseert nu een openbaar onderzoek van maandag 2 januari 2023 tot en met vrijdag 3 maart 2023. “Met dit nieuwe RUP voor achterhaalde bestemmingen willen we een oplossing bieden aan ontwikkelingen die vast zitten door verouderde plannen”, zegt Marius Meremans. “Op die manier zorgen we voor een nieuwe toekomst en invulling van sites met aandacht voor voldoende groen en leefbaarheid.”

Een RUP is een plan waarmee de stad de bestemming van een gebied kan veranderen, bijvoorbeeld van industrieterrein naar woongebied of van landbouwgebied naar natuurgebied. In het RUP Achterhaalde bestemmingen bundelt de stad een aantal gebieden waar verdere of nieuwe ontwikkelingen stroppen door de onderliggende bestemming. Met een nieuwe bestemming en bijhorende voorschriften wil de stad hier een mouw aan passen.

 

Met dit RUP geven we dus de mogelijkheid om sites met een achterhaalde bestemming nieuwe invulling en zuurstof te geven. Zo willen we in Baasrode bijvoorbeeld op de Vitamex site diverse functies mogelijk maken, gaande van wonen, ambachtelijke activiteiten tot recreatie en horeca.

In Oudegem willen we het bepalend gebouw Molens Abbeloos behouden als bouwkundig erfgoed en tegelijk voorzien we een nieuw leven met wonen en kantoren.

 

Ook belangrijk is dat we telkens aandacht geven aan onze woonvisie en ook voldoende groen en open ruimte vrijwaren. Zo voorzien we op site Zandvoortstraat een bouwvrij agrarisch gebied in functie van het open landschap.

 

Het gemeentehuis van Sint-Gillis geven we ook een nieuwe toekomst met mogelijkheid tot wonen maar ook voor gemeenschapsfuncties of horeca. (Zoals op gemeenteraad beslist, geven we een erfpacht aan vzw Toontjeshuis en vzw Gemeentehuis Sint-Gillis)

 

Er zijn nog andere deelplannen zoals Abalona Appels, Boerderijstraat, Vossenhoek en Broekkantstraat. Deze zijn minder ingrijpend, maar bieden eveneens zekerheid naar de toekomst toe.

 

Voor dit project vond eerder reeds een publieke raadpleging plaats, van 6 september 2021 tot en met 4 november 2021. In vergelijking met deze inspraakronde zijn twee deelplannen geschrapt. Het deelplan Hoeksken in Lutterzele is niet meer ontwikkelbaar voor wonen volgens de nieuwe woonvisie die de stad intussen opmaakte. Voor het deelplan De Pus in Oudegem vroeg de provincie Oost-Vlaanderen compensatie door ergens anders woongebied te schrappen. De stad besliste daarop om voor dit deelplan een apart traject te volgen.

 

Wie wil, kan tijdens het openbaar onderzoek het dossier raadplegen op het administratief centrum, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde tijdens de openingsuren van de stadwinkel, of op www.dendermonde.be.

 

Eventuele bezwaren of opmerkingen kan u uiterlijk op 3 maart 2023 schriftelijk indienen bij de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde, digitaal via gecoro [at] dendermonde.be of tegen ontvangstbewijs op het administratief centrum.

 

De stad organiseert een infomoment op dinsdag 31 januari 2023 om 20u in de polyvalente zaal van LDC Zonnebloem (Breestraat 109). Inschrijven vooraf is verplicht en kan door ten laatste op 29 januari 2023 een mail te sturen naar stedenbouw [at] dendermonde.be.

 

Na het openbaar onderzoek kan het plan enkel nog aangepast worden op basis van ingediende bezwaren. De gemeenteraad zal het RUP vervolgens definitief vaststellen. 14 dagen na publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad treden het RUP en de nieuwe voorschriften in werking.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is