Parking gedempte Dender wordt groene oase

Door Marius Meremans op 4 juli 2019, over deze onderwerpen: Regionaal Werk, Ruimtelijke ordening

Van een grijze, grauwe vlakte naar een groene oase met plaats voor ontmoeting, speelelementen, bloemenweide en zelfs snoephagen. Die metamorfose zal de parking Gedempte Dender ondergaan. Het ontwerp is het resultaat van een inspraaktraject met bewoners. Tegen mei 2020 moet de herinrichting klaar zijn.

Een mooie toegang tot de stad, de naam stadsentree waardig. Dat is het doel dat het stadsbestuur voor ogen had toen het een paar maanden geleden een participatieproject opstartte om een nieuwe invulling voor de parking Gedempte Dender te bekomen. Het terrein ligt er nu bij als grauwe, stoffige vlakte, vaak een doorn in het oog van de vele buurtbewoners en voorbijgangers.

Omdat het deel aan de kant van de Noordlaan toch niet zo druk gebruikt wordt als parking en alternatieve parkeerplaatsen voorzien werden in het complex Mechelse Poort vlakbij de Oude Vest, besliste de stad om deze site een nieuwe invulling te geven. "Op lange termijn is De Vlaamse Waterweg van plan de Gedempte Dender weer open te leggen als rivier richting Schelde, maar omdat dit nog lang zal duren, kunnen we nu beter voor een mooiere tijdelijke inrichting zorgen", zegt schepen van Stadsontwikkeling Marius Meremans (N-VA).

Een ontwerp voor die tijdelijk inrichting is nu klaar. Dat werd uitgetekend aan de hand van een intens participatietraject waar alle inwoners die dat wilden inspraak kregen. De ideeën en suggesties die tijdens workshops naar boven kwamen, werden samengevoegd en verfijnd door een landschapsarchitect. Het resultaat is een prachtige herbestemming, een nieuwe groene oase in de stad.

Het hele terrein wordt omgeven door groen. Aan de kant van de Noordlaan zijn dat bossige struiken, aan de andere kant een bloemenweide. In het midden van de site zijn een beschut terras en lange picknicktafel voorzien waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Er wordt ook een lig- en speelweide aangelegd, net als een soort amfitheater, speelboom en waterbekken, fietsenstallingen aan de ingangen en een insectenhotel. 

"Omdat we geen bomen mogen planten op het terrein, maar dat toch op vele verlanglijstjes stond, zullen er grote plantenbakken komen met daarin bomen of meerstammige struiken", zegt schepen Leen Dierick (CD&V). "Er komen ook containers waar bijvoorbeeld een koffiebar in kan komen. Aan de rand is een grote blikvanger voorzien. Die heeft nu de vorm van onze Dendermondse Walvis, gekend uit Katuit, maar kan eventueel ook nog een andere invulling krijgen."

De stad zet, nu het ontwerp klaar is, alvast spoed achter de realisatie. Deadline is mei 2020, niet toevallig de maand waarin het Ros Beiaard uitgaat. Zo snel mogelijk worden vergunningen aangevraagd. "De verharding van het terrein moet afgegraven worden en daar zijn vergunningen voor nodig", zegt Dierick. "De eigenlijke aanleg moet tegen het voorjaar 2020 kunnen starten. Met de campus Techniek en Engineering van het O.Romerocollege hebben we al een akkoord dat zij voor onder andere de speelelementen gaan zorgen."

Ook schepen Meremans is enthousiast. "Als schepen van Stadsontwikkeling ben ik fier dat we deze stoffige, stenige vlakte doorbreken en omvormen tot een groene rust- en ontmoetingszone met sociale functie", zegt hij. "Vergroening van onze centra is nodig om voldoende leef- en ademruimte te ontwikkelen. Met het Ros Beiaardjaar op komst en de daarbij horende stijging van toeristen en bezoekers in de stad, moet deze site één van de toegangspoorten met een mooie indruk van onze stad zijn."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is