Het werken aan een veilige schoolomgeving is een belangrijke pijler binnen het meerjarenplan van de stad Dendermonde. Deze keer is Oudegem aan de beurt.

Het verkeersvrij maken van de schoolpoort heeft daar verschillende voordelen. De gevaarlijke situaties aan de schoolpoort worden vermeden en fietsers en voetgangers kunnen nu veilig de school betreden maar ook de opstopping en stilstand op de Oudegemse Baan kan hiermee worden terug gedrongen.

Deze maatregel vormt evenwel niet het eindpunt.

“Dit is een eerste stap om de hele schoolomgeving veiliger te maken. Zo willen we het zebrapad veiliger maken zodat de oversteekbaarheid ter hoogte van de school verbeterd wordt, het zebrapad ligt echter op een gewestweg en moeten we dus bespreken met AWV. Daarnaast kunnen we de vrijgekomen ruimte voor de schoolpoort ook herinrichten tot een aangename onthaalruimte voor ouders en kinderen. Daar willen we graag beroep doen op de creativiteit van de ouders en kinderen.”, zo besluit de schepen.