Met de oprichting van een ‘brede school’ wil men een plaats creëren waar niet enkel schoolactiviteiten zullen plaatsvinden. Ook verenigingen en particulieren zullen beroep kunnen doen op de polyvalente ruimte van deze school. Verder zal het grootste gedeelte van de site een groenzone blijven waarvoor nog een participatief project zal worden opgestart.

Oscar Romeroscholen wordt eigenaar van een deel van de site in de Heirstraat. Hiermee wordt een grondenruil tot stand gebracht waardoor het lokale bestuur eigenaar wordt van de grond waarop de gebouwen van 't Vork staan. Het recht van opstal verviel normaal in 2031 waardoor men het gebouw 't Vork kwijt zou geweest zijn. Door deze grondenruil wordt het lokale bestuur volledige eigenaar van de gronden en het gebouw. 

Onderwerpen