Op 1 september ging het nieuwe schooljaar officieel terug van start. Samen met deze nieuwe start voor velen, betekent dit na de zomermaanden ook wederom een drukker straatbeeld. Kinderen komen met de fiets, het openbaar vervoer, de auto,… naar school en dit heeft uiteraard ook de gevolgen van dien in de schoolomgeving. In het centrum van Dendermonde, meer bepaald in de regio rond het Sas, was dit zeker te merken. Om hier op korte termijn een oplossing aan te bieden, zal er een schoolstraat worden ingevoerd in het Sas. Dit in het stuk tussen de Prudens Van Duysestraat en de uitrit van de parking van de bibliotheek. Hier zal de straat op schooldagen worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer elke ochtend tussen 8u en 8u30. Optioneel, naar gelang dit nodig zou blijken, kan het ook worden ingevoerd tussen 15u en 16u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en van 11u15 tot 12u15 op woensdag.
Daarnaast zal in de Kerkstraat tussen WZC Aymanshof en de bibliotheek, meer bepaald ter hoogte van huisnummer 113, een Kiss&Ride-zone komen. In deze zone zal op schooldagen langparkeren worden opgeheven tussen 7u30 en 8u30. Naast deze uren zal hier nog steeds geparkeerd kunnen worden zoals voorheen.

“Met deze ingrepen hopen we om de drukte in de nabijheid van de desbetreffende schoolomgeving tegen te gaan”, stelt schepen Meremans. “Het is belangrijk dat de schoolgaande jeugd zich op een veilige manier in het verkeer kan bevinden. Daarnaast moeten we er ook op toezien dat dit verkeer zo vlot mogelijk kan verlopen. De vermelde maatregelen zullen ingaan vanaf 14 september. Er zal gekeken worden hoe dit verloopt om vervolgens een oplossing op lange termijn vast te leggen.”

Onderwerpen