Onder de 38 organisaties zijn er 9 Oost-Vlaamse organisaties die samen € 373.354,57 ontvangen. Hiervan komen er 2 uit de regio Waasland waarmee zij samen € 102.870 mogen ontvangen voor projecten lopende van één tot drie jaar. We hebben het hier over T Ey en Volkskunstgroep Reintje Vos. Vervolgens komen maar liefst 6 organisaties uit regio Gent waarmee zij samen € 270.484,57 mogen ontvangen.

“In het algemeen mogen we tijdens deze ronde vaststellen dat meer organisaties erin slagen om een aanvraag in te dienen die positief onthaald werd door de beoordelingscommissies. Er werd daarbij ook extra aandacht besteed aan kleinere organisaties die tot voor kort nog uit de bood vielen”, zegt Meremans. “Deze bovenlokale focus is belangrijk om een verbinding te creëren tussen het lokale en het Vlaamse niveau. Een goede ondersteuning en de nodige aandacht voor deze organisaties is dan ook van groot belang.”

Onderwerpen