We combineren daarbij een bijkomende weglink voor voetgangers en fietsers en vervolmaken het commercieel lint langsheen de Oude Vest. Tevens ontwikkelen we een stedelijk woonproject samen met het openleggen van de waterloop 'Het Vaardeken'  (water in de stad!) en voorzien we ook extra groen en maken we een stukje abdijtuin openbaar. 

De ondergrondse parking die dt project met zich meebrengt creëert nieuwe opties om de Oude Vest her in te richten. De realisatie van dit project is de start van de weg richting een Oude Vest met meer aandacht voor wandelen, shoppen en fietsen met een focus op een leefbare omgeving. 

Met N-VA aan het roer maken we eindelijk deze sprong!

Onderwerpen