Vernieuwde verkeerssituatie in Baasrode-centrum

Door Marius Meremans op 4 februari 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 18 januari haar principiële goedkeuring verleend om een reeks tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen als proefopstelling.

Reeds in 2014 had de N-VA fractie bedenkingen bij de veiligheid van jonge fietsers rond het dorpsplein. Bij mijn aantreden in 2019 kwamen er vervolgens vragen vanuit beide scholen, maar ook van andere verkeersgebruikers om een veiligere verkeersomgeving te creëren.

Raadslid Bart Nobels (N-VA), die al jaren de mobiliteit hier opvolgt, wees ons erop dat ingrepen noodzakelijk zijn. Zeker met vele fietsende scholieren in de nabije omgeving.

Binnen mobiliteit zijn veiligere schoolroutes en een veiligere schoolomgevingen een prioriteit. Daarom zijn we dan ook aan de slag gegaan.
In diverse gesprekken met de dienst mobiliteit en politie werden de resultaten van de verkeerscamera geanalyseerd en werden vervolgens verschillende alternatieven bekeken. Daaruit kwamen de volgende maatregelen:

  1. Omkeren van de rijrichting in het noordelijk deel van het Dorpsplein. Vandaag rijdt men hier van Axa richting KBC. We zouden de rijrichting willen laten vertrekken aan KBC en richting Axa laten gaan. Daar komt een stoplijn met stopbord waardoor overstekende en aankomende fietsers beter zichtbaar zijn. Daarnaast zal dit noordelijke deel van het Dorpsplein ook een woonerf worden. Hierdoor geldt dus een maximumsnelheid van 20 km/u.
  2. Invoeren van éénrichtingsverkeer in de Palingbotterstraat van de Kloosterstraat richting de Rosstraat. De straat is te smal voor tweerichtingsverkeer waardoor auto’s nu vaak het voetpad moeten oprijden.
    Tevens hebben we gemerkt dat auto’s de binnenbocht afsnijden in de Palingbotterstraat en daardoor in conflict kunnen komen met aankomende fietsers. Door deze maatregel wordt dit vermeden.
  3. Invoeren van éénrichtingsverkeer in het stukje Kloosterstraat tussen het Dorpsplein en de Palingbotterstraat
  4. Invoeren van éénrichtingsverkeer in de Kloosterstraat tussen het Dorpsplein en de Scheepswerfstraat (richting Scheepswerfstraat). Hierdoor wordt deze straat autoluwer en het omrijden dat dit teweeg brengt, is beperkt. Hier bevinden zich veel kinderen, op deze manier scheppen we hier ook een veiligere verkeerssituatie.

Op dit ogenblik worden deze maatregelen omgezet in een tijdelijk verkeersreglement en wordt nagekeken of bijkomende infrastructurele ingrepen vereist zijn. Er zal ook voldoende communicatie voorzien worden om iedereen op de hoogte te brengen van de nieuwe verkeerssituatie. Na een bepaalde termijn wordt de nieuwe situatie geëvalueerd, om vervolgens een definitief verkeersreglement voor te leggen aan de gemeenteraad.

Zowel onze dienst mobiliteit als de politie geven aan dat deze wijzigingen een meerwaarde geven voor de veiligheid in de schoolomgeving. Maar, alles hangt uiteraard af van het individueel verkeersgedrag. Dat geldt uiteindelijk voor elke verkeerssituatie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is