Opmerkelijk in deze ronde zijn het groot aantal omvangrijke meerjarenprojecten. Zo krijgt een netwerk van cultuurcentra ondersteuning voor een creatieplatform voor jonge kunstenaars en coaches. Een ander project bouwt een oud bedrijventerrein in de rand van Brussel om tot een aantrekkelijke artistieke ontmoetingsplek voor jong en oud. Een innovatieve aanpak rond de rouwcultuur is het bijzondere onderwerp van weer een ander 3-jarenproject. En liefst 37 partners verbinden zich in een mix van cultuurbeleving, erfgoed en natuur in een project rond de Antwerpse fortengordel.

Verschillende bovenlokale cultuurprojecten focussen op jongeren. Zo is er een begeleidingstraject voor Waaslandse jongeren bij het opzetten van experimentele jeugdcultuuracties of elders, in West-Vlaanderen, een bont muziekaanbod voor kinderen gericht op strijkinstrumenten. 

Maar ook tal van kleinere projecten worden in deze ronde ondersteund. Zoals bijvoorbeeld 2 zangkoren die de handen in elkaar slaan voor een immersieve productie met pakkende muziek en dansend theater, een sociaal-culturele organisatie die in zee gaat met een Gents museum voor een expo door LGBTQ-jongeren, intense bootcamps voor jonge deejays, Limburgse jongeren die zich op verschillende plekken onderdompelen in acrobatie en circus, of een winterse maar vurige fietsbeleving in de regio Kortrijk.

“We zijn blij met de ondersteuning van deze nieuwe projecten”, besluit Meremans. “Allen zetten ze in op één of meerdere prioriteiten zoals door de bevoegde minister vastgelegd. Ze spelen in op maatschappelijke uitdagingen, creëren een meerwaarde door eigen sterktes te verbinden en/of zetten in op nieuw en jong talent. We kijken alvast uit naar de resultaten die deze projecten opleveren.”

De subsidielijn bovenlokale cultuurprojecten wil nog steeds samenwerking stimuleren tussen culturele sectoren en/of tussen cultuur en andere beleidsdomeinen. De volgende indienronde heeft als deadline dinsdag 15 november 2022 en is bestemd voor projecten die ten vroegste van start gaan op 1 juli 2023 met een duurtijd van maximaal 3 jaar.

Meer informatie: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/bovenlokale-cultuur/subsidies/projectsubsidie-voor-bovenlokale-cultuurprojecten

Onderwerpen