Corona hakte de voorbije maanden hard in op het verenigingsleven. Vele lokale sportclubs, toneelgezelschappen of jeugdverenigingen zagen heel wat inkomsten verloren gaan. Een eetfestijn, een lokale wafelverkoop of een jaarlijks theateroptreden geven hen in normale omstandigheden de nodige zuurstof om doorlopende uitgaven te kunnen bekostigen.

“In Dendermonde zijn de noden hoog”, aldus Schepen van Cultuur Els Verwaeren (N-VA). “Dit extra budget vanuit de Vlaamse regering is dus zeker welkom. We zullen in overleg met adviesraden bekijken hoe we dit budget best benutten om getroffen organisaties extra te ondersteunen.”

Met deze extra impuls wil Minister-president en Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon en Vlaams minister van Sport Ben Weyts het sociale weefsel van onze Vlaamse gemeenschap weer doen heropleven. “Alles begint in de lokale verenigingen”, besluiten Jambon en Weyts. “Zij zijn de motor van onze samenleving en zijn bij uitstek de ideale partners om het leven na corona mee vorm te geven.”

Onderwerpen