De cultuur- en evenementensector heeft het tijdens de coronacrisis moeilijk gehad. Een opeenvolging van sluitingen, voorzichtige heropstartfases met steeds nieuwe beperkingen zorgde de voorbije twee jaar voor hoofdbrekens in de sector. De steunmaatregelen van de Vlaamse Regering hebben voor veel organisaties het ergste vermeden en met de introductie van de coronabarometer heeft de sector sinds kort een houvast in deze onzekere tijden.

Positie van meest kwetsbare spelers versterken

De parlementsleden roepen de Vlaamse Regering op om waakzaam te blijven, ook al lijkt de crisis voorbij. Het is nu tijd om de blik op de toekomst te richten en samen met de brede cultuur- en evenementensector een duurzame doorstart te maken met focus op digitalisering, innovatie, zuivere lucht in onze culturele infrastructuur en duurzame verdienmodellen. Ook vragen ze om de economische en maatschappelijke impact in kaart te brengen en te monitoren om gepaste ondersteuning op maat van elke (deel)sector te bieden: “Het momentum van de heropstart moet worden aangegrepen om in te zetten op vorming en competentieontwikkeling van cultuurwerkers en om een lans te breken voor fair pay en fair practices. Dit moet ook toelaten om de positie van de meest kwetsbare spelers te versterken”, zegt Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser. 

Correcte verloning voor cultuurwerkers

“Daarnaast roepen we op tot solidariteit binnen de gesubsidieerde sector om de cultuurwerkers correct te verlonen, ook in periodes met beperkende maatregelen”, stelt Marius Meremans. “De sector heeft het deze periode al zwaar te verduren gekregen. Naast de steun die er reeds vanuit Vlaanderen komt, is het dan natuurlijk ook belangrijk dat de cultuurwerkers zelf correct verloond worden.”  

Vrijwilligers stimuleren

Tot slot vragen beide collega’s om ervoor te zorgen dat het brede publiek opnieuw cultuur beleeft: als toeschouwer, als participant, als amateur of als vrijwilliger. Ons rijk verenigingsleven telt vele vrijwilligers die we moeten stimuleren om de draad weer op te nemen of om nieuwe vrijwilligers te integreren in de diverse deelsectoren. 

Onderwerpen