Nadat het conflict tussen Israël en Hamas weer fel opwaaide, is ook de impact in Vlaanderen voelbaar. Zoals bijvoorbeeld het incident op 7 oktober waar de Israëlische vlag op De Keyserlei in Antwerpen ongevraagd werd verwijderd. 

Ernstige vraagtekens bij steun BDS-beweging

“Het is een verontrustende situatie die we allemaal op de voet volgen, maar waar we als maatschappij ook onze verantwoordelijkheid in moeten nemen”, zegt Meremans. “We zien bijvoorbeeld dat Vrede vzw, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, actief een zijde kiest in dit conflict. Ze ondersteunen de BDS-beweging die door sommigen aan Hamas wordt gelieerd. Daar moeten we ernstig vraagtekens bij plaatsen. In Duitsland werd de BDS-beweging al in 2019 als antisemitisch bestempelde. Frankrijk veroordeelde de beweging als discriminerend en strafbaar in 2015, maar ook Nederland, Oostenrijk, Tsjechië, VS, Canada, … veroordeelden de acties van deze beweging al langer.”

Ernstige journalistiek?

Ook stelt Meremans zich ernstig vragen bij ‘DeWereldMorgen’. “Van een medium dat gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid, verwachten we terecht ernstige journalistiek die voldoet aan bepaalde standaarden. Zo staan er nog steeds artikels online die de schuld van het drama in het Al-Ahli-ziekenhuis onverminderd bij Israël leggen, terwijl die schuldvraag internationaal ter discussie staat”, klinkt het. 

Sancties

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon heeft de opdracht gegeven aan zijn administratie om alle organisaties die gesubsidieerd worden volgens het decreet sociaal-cultureel volwassenwerk te screenen. Daarnaast zal een inspectie plaatsvinden bij Get Basic vzw (waar DeWereldMorgen onder valt) en Vrede vzw. “Als blijkt dat er inbreuken gepleegd zijn, kunnen er sancties worden opgelegd”, aldus Jambon. 

Hoofd niet in zand steken

“Als politici mogen we ons hoofd niet in het zand steken en moeten we de minister bevragen naar de werking van het decreet. Als hier fouten gebeuren, is het onze taak hier kritische vragen over te stellen. Er is vrijheid van journalistiek, maar door Vlaanderen gesubsidieerde organisaties dienen zich te houden aan hun decreet. Als ze dit niet doen, moeten we daar tegen optreden”, besluit Meremans.