Wateroverlast in het Denderbekken? Nu graag actie!

Door Marius Meremans op 16 juli 2021, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement

De hevige regenval van de voorbije dagen zorgde voor een heleboel huiveringwekkende taferelen in het oosten van ons land. Rivieren traden buiten hun oevers, huizen liepen onder, auto’s en straatmeubilair werden weggespoeld. De Dender- en Scheldevallei bleven grotendeels gespaard van nattigheid, maar het blijft evenwel cruciaal dat de werken rond de Sigmaplannen voor de Schelde en de vernieuwing van de stuwen en sluizen op de Dender worden uitgevoerd. Vooral de werken op de Dender vereisen prioriteit van Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters.

 

Sinds jaar en dag is de Dendervallei een overstromingsgevoelig gebied. Het is zo dat de waterbeheerders reeds grote inspanningen leveren om deze problemen tegen te gaan. Zo investeerde de Vlaamse Milieumaatschappij reeds in verschillende gecontroleerde overstromingsgebieden en is de Vlaamse Waterweg op haar beurt bezig met de uitvoering van het stuwprogramma op de Dender. Die stuwen tussen Aalst en Geraardsbergen zijn verouderd en de afvoercapaciteit is ook te beperkt. Het plan is dat zes stuwen worden vernieuwd en één stuw wordt afgeschaft.

 

Maar daar knelt net het schoentje: de werken gaan te traag. Zo liggen de werken in Geraardsbergen stil door een klacht. In Aalst zijn de werken bezig, maar de andere stuwen en sluizen bevinden zich nog steeds in studie- en dus niet in uitvoeringsfase. We hopen dan ook dat minister Peeters de vernieuwing van de stuwen en sluizen in het Denderbekken prioritair behandelt en zo nodig via het parlement over de bezwaren heen werkt. Het algemeen belang en de veiligheid van de mensen moet in deze primeren. Enkel met de vernieuwing van de stuwen zal het waterpeil van de Dender beter kunnen worden geregeld, waardoor het water meer gecontroleerd kan afgevoerd worden en onze regio beter opgewassen zal zijn tegen hevige en langdurige regenval. Zelfs bij minder extreme weersomstandigheden loopt men nu in het Denderbekken gevaar.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is