Sinds jaar en dag is de Dendervallei een overstromingsgevoelig gebied. Het is zo dat de waterbeheerders reeds grote inspanningen leveren om deze problemen tegen te gaan. Zo investeerde de Vlaamse Milieumaatschappij reeds in verschillende gecontroleerde overstromingsgebieden en is de Vlaamse Waterweg op haar beurt bezig met de uitvoering van het stuwprogramma op de Dender. Die stuwen tussen Aalst en Geraardsbergen zijn verouderd en de afvoercapaciteit is ook te beperkt. Het plan is dat zes stuwen worden vernieuwd en één stuw wordt afgeschaft.

Maar daar knelt net het schoentje: de werken gaan te traag. Zo liggen de werken in Geraardsbergen stil door een klacht. In Aalst zijn de werken bezig, maar de andere stuwen en sluizen bevinden zich nog steeds in studie- en dus niet in uitvoeringsfase. We hopen dan ook dat minister Peeters de vernieuwing van de stuwen en sluizen in het Denderbekken prioritair behandelt en zo nodig via het parlement over de bezwaren heen werkt. Het algemeen belang en de veiligheid van de mensen moet in deze primeren. Enkel met de vernieuwing van de stuwen zal het waterpeil van de Dender beter kunnen worden geregeld, waardoor het water meer gecontroleerd kan afgevoerd worden en onze regio beter opgewassen zal zijn tegen hevige en langdurige regenval. Zelfs bij minder extreme weersomstandigheden loopt men nu in het Denderbekken gevaar.

Onderwerpen