Dendermonde verbetert haar score in het Fietsrapport

Door Marius Meremans op 15 februari 2022

Net zoals in 2020 werd in 2022 voor heel wat steden en gemeenten een fietsrapport opgesteld. In dit rapport, gebaseerd op een bevraging waarbij 148 mensen hun… over Dendermonde wordt het fietsbeleid van deze steden en gemeenten beoordeeld aan de hand van een score op 10. Dendermonde gaat er in het rapport van dit jaar op vooruit tegenover 2020. Bij aanvang van de legislatuur had Dendermonde een score van 5/10. Dit jaar (2022) krijgen we 6/10 op de teller. Als we dat vergelijken met het eerdere rapport, zien we een stijging waardoor we evengoed scoren als het gemiddelde in Vlaanderen voor middelgrote steden en gemeenten. Daarnaast staan er nog heel wat realisaties voor veilig fietsen op de planning.

133 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten kregen recent hun fietsrapport toegestuurd. Het rapport is gebaseerd op een bevraging bij de bevolking en moest door minstens 50 mensen worden ingevuld om een score te kunnen berekenen. Voor Dendermonde werden er in totaal 148 bevragingen ingevuld wat een globale score opleverde van 6/10. Als we dit vergelijken met 2020 zien we een stijging van 1/10 (toen krijgen we 5/10). Met deze 6/10 scoren we even goed als het gemiddelde in Vlaanderen voor middelgrote steden en gemeenten.

Wanneer we het rapport beter bekijken, zien we dat we er op elke subcategorie op vooruit zijn gegaan. Zowel qua beleving, infrastructuur als communicatie mogen we telkens een stijging optekenen van 5/10 naar 6/10. Dat valt niet te verwonderen. We hebben tijdens deze legislatuur al heel wat gedaan om het fietsen in onze stad te bevorderen. Denk maar aan de aanleg van nieuwe fietsstraten en fietszone, de nieuwe fietssuggestiestroken, het werken aan de fietssnelwegen en wanneer we wegenwerken doen, wordt er ook gekeken naar hoe we de veiligheid van de fietsers op deze punten kunnen verhogen. Daarnaast hebben we ook recent een nieuw project opgestart dat de schoolgaande jongeren moet aanzetten meer de fiets te nemen naar school. Met het buck-e systeem kunnen scholieren ‘bucks’  verzamelen die ze dan later kunnen inruilen voor iets leuks (een cinematicket, een zwembeurt,…). Veilige schoolomgevingen blijven verder ook altijd een aandachtspunt. Daarvoor gaan we in dialoog met de school om de omgeving te verbeteren. Zo hebben we op dit moment reeds de schoolomgeving verbeterd of zijn we bezig met deze te verbeteren in bvb. Baasrode, Oudegem, Grembergen,…

Het is goed te zien dat al deze inspanningen een beter fietsrapport opleveren. In het vorige rapport haalden we net de helft, ondertussen hebben we het peloton bijgebeend. We streven meteen naar een 7/10 in 2024!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is