Haltebeleid onder het nieuwe openbaar vervoerplan

Door Marius Meremans op 26 mei 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid

In juli vorig jaar keurde de Vervoerregio Aalst (waartoe Dendermonde behoort) het nieuwe openbaar vervoerplan goed. Belangrijkste pijler van dit plan is het onderscheid tussen het kernnet en het aanvullend net enerzijds en het vervoer op maat anderzijds, wat ervoor moet zorgen dat het openbaar vervoer efficiënter wordt georganiseerd. Het vernieuwde haltebeleid kreeg ook vorm: zoals eerder gezegd, de impact op ons grondgebied is eerder beperkt, in vergelijking tot andere steden. Een paar haltes verdwijnen, een aantal worden samengevoegd of verplaatst omwille van efficiëntere dienstverlening.  Op één locatie zal ook een nieuwe stopplaats worden ingericht. Alle kernen van onze deelgemeenten blijven bediend en er komt dus ook een bus die pendelt tussen station Dendermonde en AZ Sint-Blasius. Voor onze stad is de balans dus positief!

 

Een overzicht:

In dit nieuwe openbaar vervoerplan zullen alle Dendermondse deelgemeenten nog gedekt worden door een kern- of aanvullende lijn. Flexbussen (die de huidige belbussen vervangen) moeten ervoor zorgen dat ook haltes die niet bediend worden door een kern- of aanvullende lijn toch verbonden blijven met de rest van het netwerk. AZ Sint-Blasius zal vanaf heden ook makkelijker bereikbaar zijn door een vaste pendelverbinding met het station met een frequentie van twee bussen per uur. Ten slotte wordt ook extra ingezet op deelmobiliteit, zoals deelfietsen en deelwagens, die mee als een vorm van openbaar vervoer beschouwd kunnen worden om de eerste of laatste kilometers mee af te leggen van en naar stations/haltes.

De knooppunten waar van het openbaar vervoer op een vorm van deelmobiliteit kan worden overgestapt worden Hoppinpunten genoemd. Deze zullen een herkenbare vormgeving krijgen.

 

Welke haltes verdwijnen?

In totaal verdwijnen drie haltes op Dendermonds grondgebied.

Grembergen Kleinzand zal in de nieuwe lijnvoering niet meer worden bediend, omdat lijn 68 er niet meer langs zal rijden. 
Schoonaarde Schuiteplasstraat verdwijnt, omdat de afstand tot halte Schoolstraat te klein is.
Grembergen Hamsesteenweg zal niet meer fungeren als halte, omdat volgens de reizigerstellingen de halte te weinig wordt gebruikt.

 

Nieuwe halte?

De afstand tussen de halte Sint Gillis Kerk en Dendermonde Brusselsestraat is op dit moment vrij groot. Daarom zal op de Sint-Gillislaan, net voor het viaduct, de nieuwe halte Sint-Gillis E. Hielstraat worden ingericht.

 

Welke haltes worden samengevoegd?

In Appels zullen de haltes Appels Decorum en Appels Hofstraat op de Bevrijdingslaan worden samengevoegd tot een nieuw te creëren halte aan het recyclagepark (Verko).

 

Welke haltes worden verplaatst?

In het kader van onder meer verkeersveiligheid wordt in het vernieuwde haltebeleid soms geopteerd om een halte te verplaatsen of anders in te richten. Zo zullen de haltes Sint-Gillis Kerk en Sint-Gillis Acacialaan lichtjes verschuiven en zal er gehalteerd worden op de rijweg zelf, in plaats van in een haltehaven naast de rijweg. Dit laat toe om een verhoogd en toegankelijk busperron te voorzien aan de halte.

De halte Baasrode Scheepswerfstraat in de rijrichting van Mechelen zal worden verplaatst naar het Dorpsplein, ter hoogte van de zitbank met glazen wand. Aangezien de link met de Scheepwerf daardoor enigszins verloren gaat, zal deze halte worden hernoemd naar Baasrode Dorp. De halte in de rijrichting van Dendermonde blijft behouden aan het Scheepvaartmuseum en zal toegankelijk gemaakt worden.

Ten slotte zullen ook de haltes Appels Heidepark, Grembergen Zijdijk en Schoonaarde Pontstraat beperkt verplaatst worden.

 

Welke haltes veranderen mogelijk van naam?

In het plan wordt ook voorzien dat een aantal haltes een andere, vaak meer herkenbare, naam zouden krijgen in verhouding tot waar ze zich precies situeren.

Zo zou Dendermonde Nachtegaalstraat voortaan Dendermonde Kerk gaan heten en zou Dendermonde Veerstraat worden omgedoopt tot Dendermonde Centrum. Dendermonde Industrieweg zou dan weer worden genoemd naar het industrieterrein en binnenkort de naam Dendermonde Hoogveld gaan dragen. De halte Dendermonde Schoolstraat, ten slotte, zou veranderen in Dendermonde Klinkaertstraat.

 

We zijn alvast zeer tevreden over dit plan! Dit vernieuwde haltebeleid zal zorgen voor een efficiënter openbaar vervoer. Bij het hervormen van de haltes werd met verschillende factoren rekening gehouden: basisbereikbaarheid, reizigerstellingen, afstand tot andere haltes, duidelijke naamgeving, maar ook met verkeersveiligheid en de mogelijkheden tot gecombineerd openbaar vervoer.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is