Meerjarenplan Dendermonde

Door Marius Meremans op 18 december 2019, over deze onderwerpen: Regionaal Werk

et stadsbestuur, zijnde de N-VA en haar coalitiepartner, heeft drie grote ambities voor ogen. Het zijn de speerpunten voor het beleid van de komende zes jaar: samen - straf - stromen.

Samen

Onze inwoners zijn fier op hun stad en haar deelgemeenten. Zij identificeren er zich mee en werken actief samen om er zich echt ‘thuis’ te voelen. Iedereen heeft er zijn plaats en de burgers hebben het gevoel dat ze erbij horen. Een verbonden gemeenschap dus. Een zorgzame stad.

Voor veel uitdagingen moet het lokaal bestuur samenwerken, soms binnen de gemeentegrenzen maar vaak ook erbuiten. Het is door de krachten te bundelen dat soms meer kan bereikt worden. 

Straf

We moeten mee met onze tijd. Nieuwe technologieën bieden nieuwe mogelijkheden en het lokaal bestuur van Dendermonde wil daar volop op inzetten. We doen dat met het oog op een betere dienstverlening en op het welzijn van de burgers.

Als het gaat over duurzaamheid, klimaat, mobiliteit en afvalbeheer zijn er heel wat innovaties voorhanden. We willen ze in Dendermonde aanwenden om een kentering teweeg te brengen. We hebben daarbij geen schrik van experimenteren en vernieuwen. We maken straffe keuzes om van Dendermonde een wendbare stad te maken, klaar voor de toekomst!

Stromen

Onze historische stad aan Dender en Schelde willen we opwaarderen. De mal en de Oude Dender worden in eer hersteld, wat zal resulteren in een ‘beleving op en aan het water’. Deze link tussen erfgoed en water zal verbindend werken voor de inwoners en heel wat toeristen aantrekken.

Water en natuur zijn met elkaar verbonden. Langs de rivieren trekken we het groen binnen tot dichtbij de woonkernen zodat inwoners en bezoekers er recreatief kunnen van genieten. Sport, evenementen en cultuur krijgen de nodige aandacht.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is