Nieuw: Fietszone Centrum-West

Door Marius Meremans op 9 juli 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid

Er komt een fietszone in het gebied aan het Sas. Dat besliste het Dendermondse college van burgemeester en schepenen op maandag 14 juni ll. Concreet zullen de straten Greffelinck, Ridderstraat, Zwarte Zustersstraat, Beurzestraat, Emiel Van Winckellaan, Prudens Van Duysestraat en Grote Markt deel uitmaken van deze fietszone.

 

Wat is een fietszone?

Een fietszone kan je het best omschrijven als een verzameling van aan elkaar grenzende fietsstraten. In een fietsstraat – en dus ook in een fietszone – krijgt de zwakke weggebruiker, in concreto de fiets en aanverwante tweewielers, opperste topprioriteit. De maximumsnelheid is er beperkt tot 30km/u en fietsers inhalen is niet toegestaan.

“De stad kiest heel bewust voor de invoering van een fietszone in dit gebied voor de veiligheid van de massale hoeveelheid fietsende scholieren die dagelijks gebruik maken van bovenvermelde straten. Het betreft vooral smalle straten, waar inhalen hoe dan ook al geen eenvoudige klus is. Door de invoering van een fietszone, zal inhalen voortaan verboden zijn,” aldus schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA).

De Emiel Van Winckellaan valt qua breedte enigszins uit de toon in verhouding tot de andere opgenomen straten (ze is veel breder), maar de straat wordt voornamelijk aangedaan door bestemmingsverkeer, dus geen doorgaand verkeer. Bovendien bevinden er zich diverse campussen van het Oscar Romerocollege, wat de status van fietsstraat in een fietszone zeker verdedigbaar maakt.

“Hier kiest de stad voor duidelijkheid en consequentie. Dat is in het verkeer zeer belangrijk,” concludeert Meremans.

 

Wat verandert er?

Naast de invoering van de snelheidslimiet van 30km/u en het inhaalverbod voor fietsers, worden ook een aantal andere wijzigingen doorgevoerd. In bovenvermelde straten bevinden de voetpaden zich vaak niet meer in opperbeste staat en bovendien zijn ze erg smal. Die zaken worden met dit project in één adem mee aangepakt. Een aantal voetpaden zal worden heraangelegd en worden verbreed tot de normbreedte van 1,5m.

Dat betekent uiteraard dat de straat soms zal versmallen. Als gevolg daarvan dringt eenrichtingsverkeer zich op in de Greffelinck en Sas. In de Ridderstraat blijft het tweerichtingsverkeer voorlopig behouden. In de Prudens Van Duysestraat, Zwarte Zustersstraat en Beurzestraat verandert er niets, in die straten geldt op dit moment ook al een eenrichtingsregime. Het aantal parkeerplaatsen zal zoveel mogelijk worden behouden, al zal voortaan door de invoering van het eenrichtingsverkeer soms wel aan de kant van de rijrichting moeten worden geparkeerd.

 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is