Nood aan subsidielijn voor kleinere bovenlokale projecten

Door Marius Meremans op 8 april 2020, over deze onderwerpen: Cultuur

Recent besliste minister van cultuur Jam Jambon (N-VA) over de aanvragen van de tweede ronde bovenlokale cultuurprojecten in het kader van het Bovenlokaal Cultuurdecreet. Voor deze tweede ronde worden 27 projecten gesubsidieerd voor een totaalbedrag van 2.028.040,48 euro. Vlaams Parlementslid Marius Meremans (N-VA) is blij dat de minister ervoor kiest om het oordeel van de beoordelingscommissies te volgen maar merkt toch een hiaat in de regelgeving: “Je ziet dat kleinere, doch waardevolle, projecten moeite hebben om sterke dossiers in te dienen die leiden tot subsidies. Ik pleit dan ook voor een zogenaamde ‘light-versie’ waar met een lichtere procedure en beperkte subsidiebedragen ook deze kleinere projecten in de toekomst een kans kunnen krijgen binnen dit decreet.”

Het Bovenlokaal Cultuurdecreet heeft als doel om bovenlokale culturele projecten te ondersteunen en kwam er als gevolg van de afslanking van de provincies. In totaal heeft de minister 6,027 miljoen euro voorzien voor twee projectrondes van 2020. In de eerste ronde werden er 34 projecten gesubsidieerd voor een totaalbedrag van zo’n 3,1 miljoen euro. Voor de tweede ronde beslist de minister nu om 27 projecten te ondersteunen voor een totaalbedrag van zo’n 2 miljoen euro.

Minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA): “Ik bevestig hiermee het advies van de beoordelingscommissie. We focussen op kwaliteitsvolle projecten die passen binnen de bovenlokale scope en maximaal beantwoorden aan de criteria.”

Net zoals in de eerste ronde waren er heel wat ingediende projecten, waarbij slechts weinig projecten een goede evaluatie kregen van de beoordelingscommissies.

Nu de subsidies voor 2020 zijn doorgelopen is het tijd voor een eerste evaluatie. Deze evaluatie is ook voorzien in het regeerakkoord, aldus Meremans. “Je ziet dat bij de uitrol van dit decreet een deel van het landschap niet moeilijker wordt bereikt. Het zijn vooral ‘kleinere spelers’, vaak niet-professionele organisaties die vooral werken met vrijwilligers,, die heel goede projecten hebben, maar moeilijk de onderlat van het decreet halen. De toevoeging van een lichtere subsidielijn voor kleinere spelers moeten we toch sterk onderzoeken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is