Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Marius Meremans op 8 maart 2023

Het Vlaams Parlement keurde vandaag het nieuwe decreet voor sociaal-cultureel volwassenwerk goed. “Zoals in het regeerakkoord vastgelegd, zullen gesubsidieerde organisaties moeten bijdragen aan de emancipatie van mensen en groepen en aan de versterking van een democratische, inclusieve, niet …

Door Marius Meremans op 16 februari 2023, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid

Volgens een inschatting van de Vlaamse overheid heeft Dendermonde een richtcijfer gekregen van 312 laadpunten tegen 2025, in jargon CPE (Charge Point Equivalents). Op dit ogenblik beschikt Dendermonde over 119 CPE’s (laadpunten). Nu kan elke burger een laadpaal aanvragen via het Departement …

Door Marius Meremans op 9 februari 2023, over deze onderwerpen: Cultuur, Vlaams Parlement

Op donderdag 9 februari 2023 keurde de commissie Cultuur, Jeugd, Sport & Media in het Vlaams parlement het nieuwe decreet voor sociaal-cultureel volwassenwerk goed. “Met dit ontwerp van decreet voeren we het regeerakkoord uit dat stelt dat gesubsidieerde organisaties moeten bijdragen aan de …

Door Marius Meremans op 19 januari 2023, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid, Fietsen

Vlaams Parlementslid Marius Meremans lanceert een voorstel om de toegelaten snelheid op fietspaden te beperken tot 30 kilometer per uur. “Op fietspaden in onze dorps- en stadskernen zie je steeds vaker conflicten tussen verschillende gebruikers. Scholieren die rustig naar school fietsen, mensen met …

Door Marius Meremans op 4 januari 2023, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid

De Stad Dendermonde zal een bevraging lanceren bij de bewoners van de regio tussen de Sint-Gillislaan – Heirbaan – N41 en Mechelsesteenweg om te peilen naar hun standpunt ten aanzien van de huidige tijdelijk ingevoerde lus naar aanleiding van plaatselijke werkzaamheden. Ook mensen die er niet wonen …

Door Marius Meremans op 22 december 2022, over deze onderwerpen: Cultuur

“Ofwel stellen we voorwaarden aan het bestede belastinggeld en maken we de brug tussen de diverse groepen binnen onze Vlaamse gemeenschap. Ofwel spelen we in de kaart van de extremen van het politieke spectrum”, zegt Vlaams Parlementslid Marius Meremans in een opiniestuk op Doorbraak.  Kent u het …