Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Marius Meremans op 15 juni 2021, over deze onderwerpen: Regionaal Werk

De site in de Heirstraat waar vroeger de Freinetschool was, krijgt een nieuwe bestemming. Het is een interessante locatie waar de Oscar Romeroscholen hun school De Oogappel, nu gelegen in de hoofdstraat te Appels, willen herlocaliseren. Met de oprichting van een ‘brede school’ wil men een plaats …

Door Marius Meremans op 26 mei 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid

In juli vorig jaar keurde de Vervoerregio Aalst (waartoe Dendermonde behoort) het nieuwe openbaar vervoerplan goed. Belangrijkste pijler van dit plan is het onderscheid tussen het kernnet en het aanvullend net enerzijds en het vervoer op maat anderzijds, wat ervoor moet zorgen dat het openbaar …

Door Marius Meremans op 4 mei 2021, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement, Dendermonde, Onderwijs

De Vlaamse regering investeert in totaal €5 miljoen in het Óscar Romerocollege in Dendermonde. €2,6 miljoen zal gaan naar het creëren van bijkomende plaatsen in de klas in de eerste graad van de secundaire afdeling. Het overige bedrag van €2,4 miljoen is bestemd voor de lagere afdeling. Het zal …

Door Marius Meremans op 29 april 2021, over deze onderwerpen: Cultuur, Vlaams Parlement

De projectsubsidies die in de 2de ronde van 2021 aan bovenlokale cultuurprojecten worden toegekend, zijn bekend. Circus Sarakasi is één van de organisaties die via deze weg ondersteund wordt door de Vlaamse Overheid. Maar liefst €29.044,68 wordt toegekend aan het circusatelier voor hun bovenlokale …

Door Marius Meremans op 28 april 2021, over deze onderwerpen: Cultuur, Kunst

Met het nieuwe Kunstendecreet krijgt de kiezer meer invloed op het cultuurbeleid. Dat zegt Vlaams Parlementslid Marius Meremans in een opiniestuk op doorbraak.be. Het was vorige woensdag al laat in de avond toen het nieuwe kunstendecreet ter stemming werd voorgelegd aan de plenaire vergadering van …

Door Marius Meremans op 21 april 2021, over deze onderwerpen: Cultuur, Kunst

Het kunstendecreet regelt subsidies en ondersteuning voor professionele kunsten in Vlaanderen. Het vernieuwde kunstendecreet, dat de krijtlijnen bepaalt voor komende beleidsperiodes, werd vandaag goedgekeurd in het Vlaams Parlement. De N-VA reageert tevreden. “Met het vernieuwde decreet zorgen we …