Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Marius Meremans, Wouter Raskin op 9 februari 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

De N-VA wil de regels rond e-steps en gelijkaardige vervoersmiddelen aanscherpen. “E-steps en dergelijke zijn ondertussen ingeburgerd, zeker in steden. Maar de huidige verkeersregels beantwoorden niet aan deze nieuwe vervoersmiddelen. Getuige het toenemend aantal ongevallen. Daarom stellen N-VA …

Door Cathy Coudyser, Marius Meremans op 9 februari 2022, over deze onderwerpen: Cultuur, Kunst

In het Vlaams Parlement lanceert de N-VA samen met CD&V, Open Vld, Groen en Vooruit een oproep aan de Vlaamse Regering om de steun aan de cultuur- en evenementensector aan te houden en de weerbaarheid van de sector te versterken. “We willen over partijgrenzen heen een sterk signaal geven aan de …

Door Marius Meremans op 8 februari 2022, over deze onderwerpen: Cultuur, Kunst

Vorig jaar keurde de Vlaamse Regering een tijdelijk subsidiereglement voor talentontwikkeling bij amateurkunstenaars goed. Marius Meremans, ondervoorzitter van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport & Media bepleitte toen al de invoering van een tweede indienronde, een vraag die ook in de sector leeft …

Door Marius Meremans op 4 februari 2022

Ook in 2022 blijft minister van onderwijs, Ben Weyts investeren in de Vlaamse schoolinfrastructuur. Voor Oost-Vlaanderen betekent dit meer dan 4,5 miljoen voor 23 schoolbouwprojecten. Kwaliteitsvol onderwijs gaat hand in hand met kwaliteitsvolle infrastructuur en daarin blijven we investeren, aldus …

Door Marius Meremans op 3 februari 2022, over deze onderwerpen: Cultuur, Vlaams Parlement

Na de indiening van de nieuwe dossiers binnen het Kunstendecreet, werd aan het einde van januari de verdeling van het budget voor de werkingssubsidies over de verschillende beoordelingscommissies bekend gemaakt. De toegekende werkingsmiddelen worden toegekend voor de periode 2023-2027 en omvatten …

Door Marius Meremans op 18 januari 2022, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening

Het voorbije jaar heeft de stad Dendermonde gewerkt aan een grootschalige studie over de toekomstige woonbehoefte. Op 18 januari keurde de gemeenteraad de ruimtelijke visie op wonen goed. Nu moet die visie ook werkelijkheid worden. Een beetje context De toekomst brengt heel wat woonuitdagingen …