Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Marius Meremans op 22 december 2022, over deze onderwerpen: Cultuur

“Ofwel stellen we voorwaarden aan het bestede belastinggeld en maken we de brug tussen de diverse groepen binnen onze Vlaamse gemeenschap. Ofwel spelen we in de kaart van de extremen van het politieke spectrum”, zegt Vlaams Parlementslid Marius Meremans in een opiniestuk op Doorbraak.  Kent u het …

Door Marius Meremans op 13 oktober 2022, over deze onderwerpen: Cultuur

Sinds 2020 is het Bovenlokaal Cultuurdecreet in werking. Naast werkingsmiddelen voor Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden voorziet dit decreet in een subsidielijn voor bovenlokale cultuurprojecten. “Het is belangrijk om de samenwerking tussen verschillende culturele disciplines, maar ook met …

Door Marius Meremans, Cathy Coudyser, Manuela Van Werde op 28 juni 2022, over deze onderwerpen: Cultuur, Kunst

De Vlaamse Regering hakte vorige week de knoop door over de structurele werkingssubsidies voor de cultuursector. Vlaams Parlementsleden Marius Meremans, Cathy Coudyser en Manuela Van Werde reageren tevreden. De afgelopen weken beten kunstenaars en kunstorganisaties op hun nagels. Op hoeveel …

Door Marius Meremans op 24 juni 2022, over deze onderwerpen: Cultuur, Kunst

De Vlaamse Regering hakte vandaag de knoop door over de structurele werkingssubsidies voor de cultuursector. Bijna 80 procent van de aanvragers krijgen een subsidie. Het gaat over een totaalbedrag van 178,5 miljoen, wat neer komt op 0,31 procent van de Vlaamse begroting, wat een stijging betekent …

Door Marius Meremans op 24 juni 2022, over deze onderwerpen: Cultuur

Binnen het vernieuwde Kunstendecreet dat de ondersteuning van de professionele kunsten regelt, werden de nieuwe werkingsmiddelen voor de periode 2023-2027 toegekend. Voor Oost-Vlaanderen wordt in totaal 56.234.238,60 euro verdeeld over 46 organisaties en 2 kunstinstellingen. “We zijn zeer blij met …

Door Marius Meremans, Jan Jambon op 19 mei 2022, over deze onderwerpen: Cultuur, Kunst

“Net zoals de autonomie van de kunsten en de kunstenaar, is ook de autonomie van het publiek van belang. Een publieksprijs is nu eenmaal een prijs waarbij het publiek een keuze maakt”, zegt Vlaams Parlementslid Marius Meremans als reactie op de commotie die ontstond bij de toekenning van de …