Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Marius Meremans op 11 oktober 2023, over deze onderwerpen: Cultuur

De Vlaamse minister van Cultuur, Jan Jambon, kende recent nieuwe subsidies toe aan 21 bovenlokale cultuurprojecten, goed voor in totaal 2.469.471 euro. Onder de positief beoordeelde aanvragen, is een organisatie uit onze streek, namelijk Sarakasi. Zij krijgen 49.691 euro om hun ingediende project …

Door Marius Meremans op 2 oktober 2023, over deze onderwerpen: Cultuur

De Vlaamse Regering besliste recent over de nieuwe vijfjarige werkingssubsidies voor cultureel-erfgoedorganisaties. Het vrijgemaakte budget werd met 54% verhoogd waardoor deze organisaties jaarlijks 51,5 miljoen euro krijgen. Een ruime 15 miljoen euro daarvan gaat naar organisaties in de provincie …

Door Marius Meremans op 9 februari 2023, over deze onderwerpen: Cultuur, Vlaams Parlement

Op donderdag 9 februari 2023 keurde de commissie Cultuur, Jeugd, Sport & Media in het Vlaams parlement het nieuwe decreet voor sociaal-cultureel volwassenwerk goed. “Met dit ontwerp van decreet voeren we het regeerakkoord uit dat stelt dat gesubsidieerde organisaties moeten bijdragen aan de …

Door Marius Meremans op 22 december 2022, over deze onderwerpen: Cultuur

“Ofwel stellen we voorwaarden aan het bestede belastinggeld en maken we de brug tussen de diverse groepen binnen onze Vlaamse gemeenschap. Ofwel spelen we in de kaart van de extremen van het politieke spectrum”, zegt Vlaams Parlementslid Marius Meremans in een opiniestuk op Doorbraak.  Kent u het …

Door Marius Meremans op 13 oktober 2022, over deze onderwerpen: Cultuur

Sinds 2020 is het Bovenlokaal Cultuurdecreet in werking. Naast werkingsmiddelen voor Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden voorziet dit decreet in een subsidielijn voor bovenlokale cultuurprojecten. “Het is belangrijk om de samenwerking tussen verschillende culturele disciplines, maar ook met …

Door Marius Meremans, Cathy Coudyser, Manuela Van Werde op 28 juni 2022, over deze onderwerpen: Cultuur, Kunst

De Vlaamse Regering hakte vorige week de knoop door over de structurele werkingssubsidies voor de cultuursector. Vlaams Parlementsleden Marius Meremans, Cathy Coudyser en Manuela Van Werde reageren tevreden. De afgelopen weken beten kunstenaars en kunstorganisaties op hun nagels. Op hoeveel …